Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2009. Luật GTĐB năm 2008 được chia thành 8 Chương với 89 Điều. Bạn có thể tải Luật Giao thông đường bộ

Hoạt động

mt003

     Giáo viên lý thuyết

slidebongiaidoanhoclaixe142403776430 th

   Giáo viên thực hàn

stc

          Công đoàn

          

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Skype

Y!Messenger