paner0

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Dự kiến ngày khai giảng:

* Ô tô:

- Hạng B2: lớp B33-22 và B34-22 ngày 28/11/2022

- Hạng C: Lớp C11-22, ngày 17/11/2022

- Hạng D: 

* Mô tô

Hạng A1:

- Lớp M34-22 ngày 15/11; 

Hạng A2: Lớp A2 10-22 ngày 01/11 (15 giờ)

I. Mức thu học phí đối với học lái xe mô tô, ô tô các hạng áp dụng như sau:

Hạng A1: 250.000 đồng; Đã có GPLX ô tô: 120.000 đồng

Hạng A2: 1.600.000 đồng; 

Hạng B1 (số tự động): 10.500.000 đồng (Trong giờ hành chính); 11.500.000 đồng (Ngoài giờ hành chính)

Hạng B2: 10.500.000 đồng (Trong giờ hành chính); 11.500.000 đồng (Ngoài giờ hành chính) 

Hạng C (Xe tải >3,5): 13.500.000đồng (Trong giờ hành chính); 

Nâng hạng B2 lên C: 4.000.000 đồng

Nâng hạng C lên D: 4.500.000 đồng

Nâng hạng B2 lên D: 6.000.000 đồng

II. Mức thu đối với phí sát hạch lái xe mô tô, ô tô (nộp trực tiếp cho đơn vị tổ chức sát hạch):

*Hạng A1, A2: 90.000 đồng, gồm:

- Lý thuyết: 40.000 đồng

- Thực hành: 50.000 đồng

* Hạng B1-STĐ, hạng C, hạng D: 450.000 đồng

- Lý thuyết: 90.000 đồng/lần

- Thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần

- Trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần

III. Lệ phí cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô (nộp trực tiếp cho đơn vị tổ chức sát hạch):

Giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2, ô tô hạng B1-STĐ, B2, C, D; 135.000 đồng.

Hoạt động

mt003

     Giáo viên lý thuyết

slidebongiaidoanhoclaixe142403776430 th

   Giáo viên thực hàn

anh tham quan hoian2019

          Công đoàn

          

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Skype

Y!Messenger