paner0

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Dự kiến ngày khai giảng:

* Ô tô:

- Hạng B1: BTĐ18-23 ngày 07/12/2023; (14 giờ)

- Hạng B2: lớp B35-23 và B36-23 ngày 27/11/2023

- Hạng C: Lớp C13-23, ngày 07/12/2023; Lớp Cnh07 ngày 07/12/2023; 

- Hạng D: DB20-23, ngày 18/12/2023 (15 giờ)

* Mô tô

Hạng A1:

-

Hạng A2: Lớp A2 11-23 ngày 28/11/2023 (15 giờ)

I. Mức thu học phí đối với học lái xe mô tô, ô tô các hạng áp dụng như sau:

Hạng A1: 300.000 đồng; Đã có GPLX ô tô: 200.000 đồng

Hạng A2: 1.700.000 đồng; 

Hạng B1 (số tự động): 16.500.000 đồng (Trong giờ hành chính); 

Hạng B2: 16.500.000 đồng (Trong giờ hành chính);

Hạng C (Xe tải >3,5): 18.500.000đồng (Trong giờ hành chính); 

Nâng hạng B2 lên C: 6.000.000 đồng

Nâng hạng C lên D: 6.700.000 đồng

Nâng hạng B2 lên D: 9.000.000 đồng

II. Mức thu đối với phí sát hạch lái xe mô tô, ô tô (nộp trực tiếp cho đơn vị tổ chức sát hạch) từ ngày 01/08/2023 (Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 7/6/2023)

*Hạng A1, A2: 130.000 đồng, gồm:

- SH Lý thuyết: 60.000 đồng

- SH Thực hành: 70.000 đồng

* Hạng B1-STĐ, hạng C, hạng D: 630.000 đồng

- SH Lý thuyết: 100.000 đồng/lần

- SH Thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần

- SH Thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần

III. Lệ phí cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô (nộp trực tiếp cho đơn vị tổ chức sát hạch):

Giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2, ô tô hạng B1-STĐ, B2, C, D; 135.000 đồng.

Hoạt động

mt003

     Giáo viên lý thuyết

slidebongiaidoanhoclaixe142403776430 th

   Giáo viên thực hàn

anh tham quan hoian2019

          Công đoàn

          

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Skype

Y!Messenger