*DỰ KIẾN LỊCH KHAI GIẢNG

(Các lớp đã chiêu sinh đủ số lượng học viên)

HANG B2: (lúc 14 giờ)

Lớp B09-20 và B10-20 khai giảng ngày 19/3/2020 chuyển qua ngày 07/4/2020

Lớp B11-20 và B12-20 khai giảng ngày 09/4/2020 chuyển qua ngà…

Chi tiết

Hoạt động

mt003

     Giáo viên lý thuyết

slidebongiaidoanhoclaixe142403776430 th

   Giáo viên thực hàn

anh tham quan hoian2019

          Công đoàn

          

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Skype

Y!Messenger