TRUNG TÂM STC THÔNG BÁO:  

I. Mức thu học phí đối với học lái xe mô tô, ô tô các hạng áp dụng như sau:

Hạng A1: 200.000 đồng; Đã có GPLX ô tô: 100.000 đồng

Hạng A2: 1.600.000 đồng; 

Hạng B1 (số…

Chi tiết

Hoạt động

mt003

     Giáo viên lý thuyết

slidebongiaidoanhoclaixe142403776430 th

   Giáo viên thực hàn

stc

          Công đoàn

          

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Skype

Y!Messenger